Farmastat utarbeider Tall og Fakta for 2015https://farmastat.no/tema/tall-og-fakta/25/Farmastat utarbeider Tall og Fakta for 2015Farmastat utarbeider Tall og Fakta for 2015<p>Farmastat utarbeider hvert år «Tall og Fakta» på oppdrag fra og i samarbeid med LMI. Fullversjonen av Tall og Fakta 2015 vil komme ut i løpet av noen dager, men vi kan allerede nå vise en del nøkkeltall fra publikasjonen.</p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/total1_2.png" alt="" style="margin:5px;width:654px;height:270px;" /> </p><p>Den totale legemiddelomsetningen i Norge i 2014 er anslått til 21,7 milliarder kroner, basert på en AIP-omsetning (apotekenes innkjøpspris) på cirka 14,1 milliarder kroner. Reelt, justert for inflasjon, økte legemiddelomsetningen med cirka 7 prosent. Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler, blant annet kreftlegemidler og legemidler mot revmatiske lidelser representerte i 2014 over 25,4 prosent av den totale legemiddelomsetningen i Norge, og hadde en vekst på 15, 2 %. Dette skyldes blant annet at vi har tatt i bruk flere nye legemidler til behandling av prostatakreft og hudkreft, samt at flere pasienter får tilbud om immunmodulerende behandling. </p><p>Systemiske antiinfektiva hadde den sterkeste veksten på 20,1 % og utgjør nå 9, 5 % av den totale legemiddel omsetningen i Norge. Dette skyldes at vi har tatt i bruk nye legemidler til behandling av Hepatitt C.</p><p> </p><h4>Trend om synkende priser snudde i 2014 </h4><p> <img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/pris2.png" alt="" style="margin:5px;width:654px;height:278px;" /></p><p>Prisene på legemidler inn til norske apotek har vært synkende de siste årene, helt frem til 2014 der vi ser en økning på 0,4 %. Dette skyldes trolig endringer i valutakurser mot den norske kronen som får utslag i de årlige prisrevisjonene.</p><h4>Nordiske tall</h4><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/norden3.png" alt="" style="margin:5px;width:654px;height:275px;" /> </p><p>Legemiddelomsetningen per innbygger målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) er lavest i Norge sammenlignet med resten av Norden. </p><p>Farmastat er en del av <strong>Nordic Pharma Insigths</strong>,<strong> </strong>som i tillegg består av DLI MI i Danmark, Reveal AS i Sverige og Lääketietokeskus/Pharmarket i Finland. <strong>Nordic Pharma Insights </strong>gir mulighet for en samlet kilde for nordiske salgsdata, også på brick-nivå.</p><p> </p><h4>Reseptfrie legemidler</h4><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/otc4_2.png" alt="" style="margin:5px;width:654px;height:281px;" /> </p><p>Målt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), har de reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet sunket jevnt fra 2005 og frem til og med 2014. Målt i AUP har omsetnin­gen vært relativt stabil de siste årene.</p>