Farmastat utarbeider Tall og Fakta for 2015Farmastat utarbeider hvert år «Tall og Fakta» på oppdrag fra og i samarbeid med LMI. Fullversjonen av Tall og Fakta 2015 vil komme ut i løpet av noen dager, men vi kan allerede nå vise en del nøkkeltall fra publikasjonen.