Prostata

I Norge får rundt 5000 menn påvist prostatakreft årlig

I Norge får rundt 5000 menn påvist prostatakreft årlig, noe som utgjør rundt 30 % av alle nye kreftdiagnoser for menn. Norge ligger høyt når det gjelder forekomst og dødelighet av prostatakreft. Risikoen for å få sykdommen øker med økende alder. De siste årene er flere livsforlengende legemidler for denne pasientgruppen tatt i bruk. I Norge lever det nærmere 40 000 menn som har eller har hatt prostatakreft.