Øker antallet personer med lus i Norge?https://farmastat.no/tema/lus/48/Øker antallet personer med lus i Norge?Øker antallet personer med lus i Norge?<p>​<strong>T</strong><strong>o uker i året er nasjonale uker for lusesjekk her i Norge: uke 10 og uke 35. Jevnlig lusesjekk er den viktigste måten å stoppe lusespredning i skoler og barnehager på, og her får du tipsene du trenger.</strong></p><p><strong>Artikkelen er levert av Meda AS i samarbeid med Farmastat AS</strong></p><p>Hvorfor er det fokus på lusesjekk akkurat i disse to ukene? Jo fordi de kommer etter store ferier; sommer og -vinterferien. Da vet man at forekomsten øker. Men hva vet man om årsaken?</p><p><strong>Økt salg av lusemidler</strong></p><p>Basert på offisiell salgsstatistikk ser det ut til at lus er et økende problem i Norge. Tall fra Farmastat AS viser nemlig at salget av lusemidler i Norge økte med 19% i 2014, sammenlignet med 2013. Så langt i 2015 ser denne trenden ut til å fortsette.</p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/lus%20vekst%20prosent.PNG" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Eirik Sverrisson i legemiddelselskapet MEDA er ansvarlig for lusemiddelet Linicin i Norge, og kan bekrefte utviklingen.</p><p>– Vi selger stadig flere pakninger av lusemiddelet rundt om i hele Norge. Om dette skyldes at flere har lus, eller at hele familien i større grad tar kuren, vet vi ikke, sier Sverrisson. </p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/lus%20trend%20verdi.PNG" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><strong>Knuse myter om lus</strong></p><p>Felles innsats til felles tid, gjennom nasjonal lusesjekk, er det viktigste virkemiddelet mot lusespredning. </p><p>– Jeg håper budskapet om nasjonal lusesjekk kan bidra til økt åpenhet, og at de gamle mytene om lus knuses en gang for alle. Lus har ingenting med urenslighet å gjøre, og kan forekomme overalt, i alle familier. Det at alle oppfordres til å sjekke barna er med på å understreke dette, sier Sverrisson. </p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/faktaramme1.PNG" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><strong>En uoffisiell, nasjonal luseradar</strong></p><p>Sverrisson legger til at det nå er lettere enn før å få en oversikt over risikoen for lus i sitt fylke. </p><p>– På nettsiden <a href="http://www.luseradar.no/"><span style="text-decoration:underline;">Luseradar.no</span></a> rapporterer over 200 Vitusapotek over hele Norge inn sitt totale salg av lusemidler, som vi sammenstiller og legger ut hver uke for dem. De fylkene der man ser en salgsøkning som tyder på kraftigere lusespredning enn normalt, merkes med rødt i et Norges-kart. Dette gir en lettvint pekepinn for folk flest på om de bør være obs på lusespredning, sier Sverrisson, som legger til at det på denne siden også er gratis informasjonsmateriell om lus som kan lastes ned – blant annet i forbindelse med den nasjonale uken for lusesjekk. </p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/lus%20produkt.PNG" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><strong>Er det da mer lus enn noensinne i Norge?</strong></p><p>Salget i enheter tyder på at ca. 2% av befolkningen har behandlet seg i 2014 (Kilde: Farmastat), men feilbruk er ganske vanlig, spesielt med nye produkter som Linicin. Produktet skal ikke brukes som en vanlig sjampo,  i de fleste tilfeller skal man faktisk bruke hele flasken. . Kanskje er det også så enkle forklaringer som at vi ikke er like obs på å kamme barna jevnlig, at stadig flere gutter og jenter nå har langt hår og at lek med spillkonsoller og lignende gjør at barn sitter veldig tett? En undersøkelse Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort blant norske barn viste at ca. 1,6% hadde lus og at drøyt 30% av husholdningene hadde opplevd dette. </p><p><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">Kilder: </span><a href="http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032686"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5" style="text-decoration:underline;">http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032686</span></a></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">Head lice prevalence among households in Norway: importance of spatial variables and individual and household characteristics</strong></p><p><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">BJØRN ARNE RUKKE</strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"><sup>a1</sup></strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"> </strong><a href="http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8358475&fileId=S0031182011001004#cor1"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5" style="text-decoration:underline;"><strong>c1</strong></span></a><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">, TONE BIRKEMOE</strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"><sup>a1</sup></strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">, ARNULF SOLENG</strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"><sup>a1</sup></strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5">, HEIDI HEGGEN LINDSTEDT</strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"><sup>a1</sup></strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"> and PREBEN OTTESEN</strong><strong class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"><sup>a1 </sup></strong><a href="http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PAR"><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5" style="text-decoration:underline;">Parasitology</span></a><span class="ms-rteFontSize-1 ms-rteFontFace-5"> / Volume 138 / Issue 10 / September 2011</span></p><p>I andre land har man hatt mer fokus på resistens og sett at det er et problem med legemidlene, derfor er nå dimetikon (virkestoff) likestilte som behandling av lus også i Norge. </p><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/lus%20firma.PNG" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>- Men vi jobber allerede med neste generasjon lusemidler, som skal være enda mer effektive og ikke minst enkle å bruke. Håret føles jo ikke alltid topp etter en lusekur, og det prøver vi å gjøre noe med, sier Sverrisson.</p><p> <img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Images/Tema%20images/Faktaramme2.PNG" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><strong><em>For mer informasjon, vennligst kontakt</em></strong></p><p><em>Eirik Sverrisson, MEDA</em></p><p><em>E-post: eirik.sverrisson@medaotc.com</em><em>, </em></p><p><em>Telefon: 95 78 41 01 </em></p>