Temahttps://farmastat.no/tema/27/TemaTema<p>​Farmastat vil presentere ulike tema med utgangspunkt i våre egne og andre data. Vi vil basere tema på publikasjoner, nyheter, aktuelle saker som angår legemiddelmarkedet og på sesongbaserte aktualiteter. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger.</p>