Tema

I Norge får rundt 5000 menn påvist prostatakreft årlig

I Norge får rundt 5000 menn påvist prostatakreft årlig, noe som utgjør rundt 30 % av alle nye kreftdiagnoser for menn. Norge ligger høyt når det gjelder forekomst og dødelighet av prostatakreft. Risikoen for å få sykdommen øker med økende alder. De siste årene er flere livsforlengende legemidler for denne pasientgruppen tatt i bruk. I Norge lever det nærmere 40 000 menn som har eller har hatt prostatakreft.

Øker antallet personer med lus i Norge?

To uker i året er nasjonale uker for lusesjekk her i Norge: uke 10 og uke 35. Jevnlig lusesjekk er den viktigste måten å stoppe lusespredning i skoler og barnehager på, og her får du tipsene du trenger. Artikkelen er levert av Meda AS i samarbeid med Farmastat AS

Gode smøreråd i sommersola

Den totale solkategorien i Norge ligger på 165 millioner kroner årlig, hvorav halvparten i apotek. Men til tross for at vi bruker mer solkrem enn noen sinne, øker stadig tilfellene av hudkreft. Riktig bruk av solkrem er viktig: smør mye nok og ofte nok. Tynnere lag med høyere faktor gir falsk trygghet. Artikkelen er levert av Aco Hud Norge i samarbeid med Farmastat AS

Farmastat utarbeider Tall og Fakta for 2015

Farmastat utarbeider hvert år «Tall og Fakta» på oppdrag fra og i samarbeid med LMI. Fullversjonen av Tall og Fakta 2015 vil komme ut i løpet av noen dager, men vi kan allerede nå vise en del nøkkeltall fra publikasjonen.