Support

Farmastat er best på service og support!

Farmastat tilbyr support til alle sine kunder. Farmastat har flere kunder som oppgir vår service og support som viktige argumenter for valg av statistikkleverandør. Vår IT-stab er utvidet de siste to årene, for å kunne være fleksibel og rask med problemløsning og brukerstøtte.

Support omfatter standardrapporter levert av Farmastat, funksjonalitet som allerede er gjennomgått på kurs, hjelp for å komme forbi eller unngå et problem som har oppstått, en midlertidig rettelse, eller en permanent rettelse i programvaren eller dokumentasjon. Support tilbys via telefon, e-post, eller besøk hos kunde.

Ta kontakt når du trenger det, vi vil hjelpe deg!

Kontakt info:

Stian Lekang  Tlf: 23 16 15 72
John Alve Øverås  Tlf: 23 16 15 73