fs Veterinærhttps://farmastat.no/produkter/veterinær-(vet)/18/fs Veterinærfs Veterinær<p>​Veterinærstatistikk viser salgsstatistikk for legemidler definert som veterinærprodukter på norske markedet.</p><div class="editorelement"><p>Per i dag inneholder statistikken salgsinformasjon fra grossistene NMD, Alliance Boots (Holtung), Apokjeden, VESO og Europharma. Våre databaser gir dermed en nær 100% oversikt over omsetningen av veterinære medisiner og vaksiner i Norge. Veterinærstatistikk tilbys i form av et fast uttrekk fra databasen (en kube), som gir salgsstatistikk over veterinærmarkedet. </p><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr></tbody></table></div>