Legemidler (LM)

fs Base

fs Base er betegnelsen på Farmastats legemiddeldatabase. Denne omfatter blant annet fs Totalstatistikk og fs Markeds- og Handelsområde.

Nordisk Statistikk

Gjennom “Nordic Pharma Insights” tilbyr Farmastat statistikk for hele det nordiske legemiddelmarkedet.

fs Totalstatistikk

Totalstatistikk inneholder nasjonale salgstall for registrerte og uregistrerte legemidler solgt i Norge.

fs Ekspress

Vær først ute med oppdatert markedsinformasjon!

fs Markedsområde (MO)

Markedsområdestatistikk med salgstall fordelt på fylker og 128 markedsområder

fs Sykehus

Sykehusstatistikk viser salg av legemidler til de ulike sykehus, inklusiv sykehusapotek.

fs Apotekkjede

Apotekkjedestatistikken viser salg i AIP (apotekenes innkjøpspris) gruppert per apotekkjede.

fs Vaksine

Vaksinestatistikk viser salgsstatistikk for legemidler definert som vaksiner på det norske legemiddelmarkedet.