fs Ekspresshttps://farmastat.no/produkter/legemidler-(lm)/5/fs Ekspressfs Ekspress<p class="text">Vær først ute med oppdatert markedsinformasjon!</p><div class="editorelement"><p>Farmastat ønsker å kunne imøtekomme våre kunders ønske om å ha totale salgstall tilgjengelig så raskt som mulig. På grunnlag av dette har vi utviklet produktet fs Ekspress for Excel, som inneholder totale (nasjonale) salgstall på pakningsnivå. </p><h3>Norges raskeste tall</h3><p>Leveringstidspunkt for fs Ekspress er avhengig av grossistenes datalevering, men erfaringsmessig blir produktet levert fra Farmastat per e-post rundt kl. 11:00 den første arbeidsdag i måneden. Produktet er både brukervennlig og fleksibelt, og er blitt svært godt mottatt blant abonnentene. </p><p><strong>Egen fs Ekspress OTC</strong></p><p>For de som kun følger reseptfrie legemidler har vi skreddersydd en egen ekspressrapport med totalmarkedet for OTC produkter. Oppbygning og detaljnivå er det samme som fs Ekspress, og den leveres rett etter at FS Ekspress er sendt ut. </p><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr></tbody></table></div>