fs basehttps://farmastat.no/produkter/legemidler-(lm)/2/fs basefs base<p>​fs Base er betegnelsen på Farmastats legemiddeldatabase. Denne omfatter blant annet fs Totalstatistikk og fs Markeds- og Handelsområde.</p><div class="editorelement"><p>fs Base utgjør basisabonnementet for legemiddelstatistikk i Norge på nasjonalt nivå. I fs Base får du tilgang til omsetningstall for alle produkter med markedstillatelse, samt produkter på registreringsfritak som innehar nordisk varenummer. Informasjonen kan brytes ned pakningsnivå og viser både omsetning i kroner (AIP) og antall enheter (Units) solgt. Informasjonen er sortert under Marketing Company, produkter, AT-gruppe eller ATC-gruppe. Det er også muligheter for å skille ut OTC eller Rx salg, samt sortere på generisk kode. Ved fs Base følger også analyseprogramvare for å hente ut ønsket informasjon og bygge rapporter som enkelt oppdateres måned for måned. </p><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td></tr></tbody></table><p><strong>Les mer om våre enkeltprodukter og hvilken informasjon du kan få tilgang til for å gjøre din jobb enklere!</strong></p></div>