fs Apotekkjedehttps://farmastat.no/produkter/legemidler-(lm)/15/fs Apotekkjedefs Apotekkjede<p>​<img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/kjedetall.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><p class="text">Apotekkjedestatistikken viser salg i AIP (apotekenes innkjøpspris) gruppert per apotekkjede.</p><div class="editorelement"><p>Informasjon om apotekenes kjedetilhørighet oppdateres hver måned, og hentes direkte fra de ulike apotekkjedene. Salgstallene leveres månedlig, og er tilgjengelig på produkt- og pakningsnivå. Salget kan i tillegg til NOK Value AIP, også vises i antall solgte enheter (Units), definerte døgndoser (DDD), vekst og markedsandel. </p><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr></tbody></table></div>