fs Markedsområde (MO) https://farmastat.no/produkter/legemidler-(lm)/13/fs Markedsområde (MO)fs Markedsområde (MO) <p>​Markedsområdestatistikk med salgstall fordelt på fylker og 128 markedsområder</p><div class="editorelement"><p>Markedsområdestatistikk har samme muligheter for pakningsdetaljering som fs Totalstatistikk, men omfatter i tillegg salgstall fordelt på en finmasket geografisk inndeling. Per i dag er landet inndelt i 128 markedsområder som gir en enda bedre detaljering i byer og tettbygde strøk. Denne statistikken bestilles per AT-kode (EphMRAs klassifikasjon; terapeutisk gruppe av produkter). Markedsområdestatistikken kan også spesifiseres for distrikter og regioner definert av kunden. Denne statistikken inneholder opp til 6 års historikk (månedstall). </p><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr></tbody></table></div>