fs basefs Base er betegnelsen på Farmastats legemiddeldatabase. Denne omfatter blant annet fs Totalstatistikk og fs Markeds- og Handelsområde.
Nordisk StatistikkGjennom "Nordic Pharma Insights" tilbyr Farmastat statistikk for hele det nordiske legemiddelmarkedet.
fs Totalstatistikk Totalstatistikk inneholder nasjonale salgstall for registrerte og uregistrerte legemidler solgt i Norge.
fs EkspressVær først ute med oppdatert markedsinformasjon!
fs Markedsområde (MO) Markedsområdestatistikk med salgstall fordelt på fylker og 128 markedsområder
fs SykehusSykehusstatistikk viser salg av legemidler til de ulike sykehus, inklusiv sykehusapotek.
fs ApotekkjedeApotekkjedestatistikken viser salg i AIP (apotekenes innkjøpspris) gruppert per apotekkjede.
fs VaksineVaksinestatistikk viser salgsstatistikk for legemidler definert som vaksiner på det norske legemiddelmarkedet.