Den Norske Legedatabasen

OneKey og Novum (tidl. Den Norske Legedatabasen), inneholder kontaktinformasjon for alt helsepersonell i Norge.

OneKey og Novum (tidl. Den Norske Legedatabasen), inneholder kontaktinformasjon for alt helsepersonell i Norge. Produktet har gode oppdateringskilder og holder høy kvalitet. Farmastat og  IQVIA eier denne databasen sammen, og databasen administreres og driftes av IQVIA.

Ønsker du mere informasjon om OneKey og Novum kan du ta direkte kontakt med IQVIA på telefon: +47 21 50 90 00.

Du kan også få mer detaljert informasjon om OneKey og Novum på hjemmesiden til IQVIA.