Produkterhttps://farmastat.no/produkter/7/ProdukterProdukter<p class="text">Farmastat produserer og selger statistikk av legemiddel- og handelsvareomsetning i apotekkanalen i Norge. Vi tilbyr også legemiddelstatistikk for det nordiske markedet. Salgstallene er målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). Statistikken kan leveres i form av standardløsninger og/eller skreddersydde løsninger tilpasset dine behov og ønsker. Alle våre data oppdateres månedlig, og vi er alltid tidligst ute med nye data til markedet første arbeidsdag i hver måned. </p><div class="editorelement"><p>Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater! </p><p class="text-align_left align_left"><strong><a href="/farmastat/kontakt-oss/ansatte-i-farmastat">Kontakt info</a>:</strong></p><table style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td><p>Stian Lekang</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 72</p></td><td></td></tr><tr><td><p>John Alve Øverås</p></td><td><p>Tlf: 23 16 15 73</p></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p><img src="/sites/authoring/Farmastat%20Assets/Pillerbrettboks.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p></div>