Om Farmastat

Farmastat ble etablert i 1994, med et hovedformål: Bryte eksisterende monopolsituasjon og få konkurranse på legemiddelstatistikkmarkedet.

Markedsposisjon:
Med en jevnt voksende kundemasse og lanseringer av nye og forbedrede løsninger, har Farmastat befestet sin posisjon i legemiddelstatistikkmarkedet og har 50-60% markedsandel i Norge. Farmastat tilbyr også handelsvarestatistikk for apotekkanalen og har 90 % markedsandel i dette segmentet.

Farmastat er kjent for:

  • Meget rask levering av salgsstatistikken hver måned
  • Høyt servicenivå med personlig oppfølging
  • Brukervennlige IT-løsninger
  • Farmastat kan det norske legemiddelmarkedet!

Farmastat har gode standardløsninger, men kan også skreddersy løsninger som bidrar til å effektivisere hverdagen for markeds-, salgs- og produktsjefer, legemiddelkonsulenter med flere.

Farmastats visjon:
Farmastat skal være den foretrukne leverandør av statistikk og analyser av legemiddelmarkedet. Informasjonen som gis ut skal kjennetegnes ved kvalitet og troverdighet.

Samarbeidspartner:
Adresseregisteret OneKey og Novum (tidl. Den Norske Legedatabasen), som koordineres i samarbeid med Cegedim Norway AS. Cegedim kjøpte i juli 2010 opp NOMI Norge AS og har nå en enestående produktportefølje i det norske legemiddelmarkedet. Farmastat er stolte av å samarbeide med Cegedim i tillegg til eierskapet vi har i adresseregisteret.

Eierstruktur:
Farmastat et heleiet datterselskap av Legemiddelindustrien og søsterselskap til Felleskatalogen. Farmastat har i dag 4 ansatte.

Selskapsgruppen samarbeider på tvers av selskapene, men Farmastat er sikret en uavhengig rolle som selvstendig markedsaktør uten bindende føringer fra eier.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater!

Kontakt info:

Stian Lekang Tlf: 23 16 15 72 Mail: 
John Alve Øverås Tlf: 23 16 15 73 Mail: