Farmastat

Med en jevnt voksende kundemasse og lanseringer av nye og forbedrede løsninger, har Farmastat befestet sin posisjon i legemiddelstatistikkmarkedet med en stadig økende markedsandel i Norge. Farmastat tilbyr også handelsvarestatistikk for apotekkanalen og har 90 % markedsandel i dette segmentet.

Farmastat kan det norske markedet og er kjent for:

  • Meget rask levering av salgsstatistikken hver måned
  • Høyt servicenivå med personlig oppfølging
  • Brukervennlige IT-løsninger
  • God datakvalitet

Farmastat har gode standardløsninger, men kan også skreddersy løsninger som bidrar til å effektivisere hverdagen for markeds-, salgs- og produktsjefer, legemiddelkonsulenter med flere.

Hurtighet

Større konkurranse krever kortere beslutningstid og økt behov for markedsdata. Dine resultater er avhengig av tilgjengelig, oppdatert og korrekt markedsinformasjon. Vi er hver måned først ute med oppdaterte omsetningstall slik at du raskest mulig kan respondere på endringer i markedsbildet før dine konkurrenter.

Oppdatert og tilpasset

For å vinne markedsandeler må nødvendige endringer utføres effektivt og hurtig. Vi hjelper deg med å tilrettelegge informasjonsbehovet slik at du hele veien får et oppdatert situasjonsbilde i tråd med dine behov og ønsker. På denne måten kan du lettere oppnå smidig ressursbruk og evne til å gjennomføre effektive endringer basert på oppdatert informasjon uten store forsinkelser.

Kvalitet

Resultatene av dine valg er avhengig av kvaliteten i ditt beslutningsgrunnlag. Vi har et kontinuerlig fokus på forbedringer i vår produksjon av legemiddelstatistikk, slik at du kan stole på at dine beslutninger baserer seg på et solid tallgrunnlag. Vi leverer kvalitetssikret markedsinformasjon og kan hjelpe deg og alle nivåer i din organisasjonen med optimalt beslutningsgrunnlag.

Fleksibilitet

For å gi deg, og alle nivåer i din organisasjonen den markedsinformasjonen dere trenger til enhver tid, har Farmastat utviklet fleksible løsninger for analyse og distribusjon. Vi har god og lang erfaring fra det norske legemiddelmarkedet, og leverer skredersydde informasjonspakker til direktører, markeds-, salgs- og produktsjefer og legemiddelkonsulenter. Enten du ønsker oppdaterte rapporter på epost eller databaser for egen analyse så har vi løsningen som dekker ditt behov.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater!

Kontakt info:

Stian Lekang Tlf: 23 16 15 72
John Alve Øverås Tlf: 23 16 15 73
Tommy Hille Tlf: 23 16 15 79

Farmastat ble etablert i 1994, med det hovedformål å bryte eksisterende monopolsituasjon og skape konkurranse i legemiddelstatistikkmarkedet. Noen av virkemidlene er økt service og raskere levering.